Kullanım Koşulları

Bu internet sitesinin sahibi, Fernas Şirketler Grubu olup, site içeriği global telif hakları ile ilgili kanunlarda yer alan hükümlerle korunmaktadır.

 

1 – Yasal Uyarı’nın Kabulü:

Bu internet sitesine erişiminiz ve bu siteyi kullanımınız yürürlükteki mevzuata ve aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Bu siteye erişerek ve içeriğini gözden geçirerek hiç bir kısıtlamaya olmaksızın aşağıda yer alan hüküm ve şartların bağlayıcı olduğunu ve bu konuya ilişkin olarak Fernas Şirketler Grubu ile aranızda olan diğer sözleşmelerin yerini aldığını beyan ve kabul edersiniz.

2 – Kullanımın Kapsamı:

Fernas Şirketler Grubu sizin kişisel bilgilenmeniz, eğitiminiz ve iletişiminiz için bu internet sitesinin devamlılığını sağlamaktadır. Sitede görüntülenen materyalleri ancak bu materyallere ilişkin telif haklarımız ve diğer fikri ve mülkiyet haklarımıza ilişkin bütün uyarıları yapmak suretiyle ve ticari olmayan ve kişisel kullanım amaçlarıyla indirebilirsiniz. Buna karşılık bu internet sitesindeki metin ve imajlar da dahil olmak üzere bu internet sitesinin içeriği Fernas Şirketler Grubu’nun yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, değiştirilemez, iletilemez, tekrar kullanılamaz, tekrar gönderilemez ve kullanılamaz. Bu internet sitesi Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu nedenle, Fernas Şirketler Grubu’nun, Türkiye Cumhuriyeti sınırları haricindeki yerlerde bu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve geçerliliğine ilişkin bir beyanda bulunmamakta olduğunu ve bu internet sitesinin içeriğinin hukuka aykırı olarak kabul edilmekte olduğu yerlerde kullanılmasının yasak olduğunu kabul edersiniz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından bu internet sitesine erişmeye çalışan kişiler bunu kendi inisiyatifleri çerçevesinde gerçekleştirmekte olup, geçerli ulusal kanunların uygulanmasından kendileri sorumlu bulunmaktadır.

3 – Telif Hakkı Koruması:

Bu sitede görmekte ya da okumakta olduğunuz herşeyin aksi belirtilmedikçe telif hakkı koruması kapsamında olduğunu ve Fernas Şirketler Grubu‘nun yazılı izni olmaksızın burada belirtilen hüküm ve şartlara aykırı olarak kullanılamayacağını beyan ve kabul edersiniz. Fernas Şirketler Grubu bu internet sitesinde görüntülenen materyallerin Fernas Şirketler Grubu‘nun bağlı işletmeleri dışındaki üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini garanti etmemektedir.

4 – Markalar:

Bu internet sitesinde görüntülenmekte olan tüm markalar, ticaret unvanları, logolar ve hizmet markaları (topluca “Markalar” olarak anılacaktır.) Fernas Şirketler Gurubuna aittir. Bu internet sitesinde bulunan hiçbir şey herhangi bir marka lisans veya kullanım hakkı verildiğine ilişkin örtülü kabul anlamına gelmemektedir. Bu internet sitesinde görüntülenen Markalar’ın ya da diğer içeriğin kullanımı burada belirtilen istisnalar dışında tamamıyla yasaklanmıştır. Fernas Şirketler Grubu, fikri mülkiyet haklarını cezai takibat da dahil olmak üzere mevzuatta yer alan en geniş kapsam dahilinde kullandığını bilmeniz gerekmektedir.

5 – Teminat Dışı Haller:

Fernas Şirketler Grubu bu internet sitesinde, güncel ve doğru bilgilere yer vermek için makul çabalar göstermekle birlikte, sağlanan bilgilerin doğruluğuyla, güncelliğiyle veya eksiksizliğiyle ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmamakta ve bu konuda herhangi bir garanti veya teminat vermemektedir. Bu internet sitesine erişiminizden veya erişememenizden ya da bu internet sitesinde verilen herhangi bir bilgiye duyduğunuz güvenden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan bu sitenin sahibi sorumlu tutulamaz.

6 – Sorumluluğun Kısıtlanması:

Bu internet sitesinin kullanımı ve bu sitede gezinme nedeniyle ortaya çıkan zararlar sizin sorumluluğunu altında bulunmaktadır. Ne Fernas Şirketler Grubu ne de bu sitenin oluşturulmasını veya sunulmasını sağlayan diğer kişiler siteye erişiminiz ya da siteyi kullanmanız nedeniyle ortaya çıkan hiç bir zararlardan dolayı sorumlu bulunmamaktadır. Siteye erişiminiz, siteyi kullanımınız ya da sitede gezinmeniz ya da sitede yer alan materyallarin, metinlerin ya da imajların indirilmesi sırasında bilgisayarınıza ya da diğer mülkiyetinize bulaşabilecek virüslerden ya da meydana gelebilecek zararlardan sorumlu bulunmamaktadır.

7 – Yasaklanmış İletim:

İnternet sitesinin bazı bölümleri çevrimiçi forumlara erişmenize, e-posta göndermenize veya başka bir şekilde Fernas Şirketler Grubu‘na geri bildirimde bulunmanıza imkan sağlamaktadır. Fernas Şirketler Grubu bu bölümlerde yer alan içeriklere ilişkin bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu internet sitesi vasıtasıyla Fernas Şirketler Grubu, cezayı gerektiren bir suç olarak kabul edilen, hukuki sorumluluğa neden olan, herhangi bir kanun hükmünün ihlaline neden olan ya da böyle bir durum teşkil eden mevzuata aykırı, tehtitkar, küçültücü, yakışıksız, uygunsuz, pornografik ya da saygısız materyal gönderemez ya da iletemezsiniz. Bununla birlikte; (a) diğer kişilerin gizliliğini ihlal eden (b) ilgili hakların sahipleri tarafından açık yazılı izni alınmadıkça telif hakkı, marka hakkı veya tescilli bir diğer hak yoluyla korunan (c) virüs, bug ya da diğer bir zararlı öğe içeren ya da (d) hukuka aykırı bir şekilde kartel oluşturen bilgilerin gönderilmesi ya da iletilmesi de yasaklanmıştır. Telif hakkı, marka hakkı ya da tescilli bir diğer hakkın ihlali dolayısıyla ortaya çıkan zararlardan ya da internet sitesini kullanmanız dolayısıyla ortaya çıkan ziyanlardan tek başınıza sorumlu bulunmaktasınız.

8 – Kullanıcı Bildirimleri:

Elektronik iletişimdeki tüm kişisel tanımlayıcı bilgiler bu internet sitesinin Gizlilik Politikası’na tabidir. E-posta ya da başka bir yolla bu internet sitesine göndermiş iletmiş olduğunuz veriler, sorular, görüşler, tavsiyeler ve buna benzer herhangi bir iletişim ya da materyale gizli ve tescilli olmayan bilgiler olarak muamele edilecektir. İşbu internet sitesine veya işbu sitenin sahiplerine gönderilen herhangi bir iletinin göndericisi, iletide yer alan içerikten ve bilgilerden, doğruluğu ve kesinliği de dahil olmak üzere, sorumlu olacaktır. Bu siteye iletmiş ya da göndermiş olduğunuz herhangi bir şeyin sadece Fernas Şirketler Grubu’na da bağlı ortaklıkları tarafından çoğaltma, ifşa, iletim, yayımlama, neşriyat veya postalama amaçlarını da kapsayan çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini kabul edersiniz.

9 – Diğer Sitelere Bağlantılar (Linkler):

Ziyaretçilerimizin rahat kullanımı açısından internet sitemiz yararlı bilgiler sunabilecek internet sitelerine bağlantılar veya referanslar içermektedir. Bu internet sitesinde, başka sitelere bağlantı verilmesi veya başka sitelere referans verilmiş olması Fernas Şirketler Grubu’ nun, bağlantı verilen veya referans verilen diğer sitelerin içeriğinden sorumluluğunu doğurmayacağı gibi site sahibi diğer sitelerin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan da sorumlu tutulamayacaktır. Başka bir siteye bağlandığınızda, lütfen o siteye ait yasal uyarı ve gizlilik politikasını incelediğinizden emin olunuz.

10 – Geçerli Kanun:

Bu Yasal Uyarı ve uygulanması, kanunlar çatışması hükümleri dışında, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu internet sitesine erişiminiz ya da internet sitesini kullanmanızdan kaynaklanan tüm talep ve dava haklarının bu gibi bir hakkın doğumu veya ortaya çıkmasından sonra en geç iki yıl içerisinde kullanılması gerekmektedir.

 

11 – Yasal Uyarı’nın Tadili:

Fernas Şirketler Grubu herhangi bir zamanda internet sitesine ilişkin bu hüküm ve şartları gözden geçirip değiştirebilir. İşbu Yasal Uyarı’da yer alan herhangi bir hüküm veya şart değiştirildiğinde düzeltmeye ilişkin bildirim internet sitesine gönderilecektir. Yapılacak değişikliklerle bağlı olacağınızdan, pediyodik olarak bu sayfayı ziyaret etmenizde ve yeniden kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır.