30.000.000 m3 Dekapaj İşi Afşin\Elbistan

İşin Kapsamı: Açık ocak işletme sahasında 30.000.000 m3 dekapaj yapılmasıdır.