Çukuralan İşletmesi Açık Ocak Dekapaj İşi

İşin kapsamını 16.700.000 m3 üst toprağın gevşetilmesi, kazısı, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve tesviyesi ile yapım ve diğer gerekli yerüstü tesisleri oluşturmaktadır.