Diyarbakır-Mardin Yolu Yapım İşi

Proje 70,0 km uzunluğunda bölünmüş yol yapımını içermektedir. Proje kapsamında; 800.000 m³ toprak işleri, 25.380 m³ beton işleri, 30.000 m³ taş duvar yapılması, 745.000 ton alt temel ve temel malzemesi üretimi ve serilmesi ile 531.000 ton bitümlü sıcak karışım üretilmesi ve serilmesi işleri yapılmaktadır.