Ç.L.İ. Çan Dekapaj, Kömür Kazısı, Yükleme ve Nakliye İşi

  • TKİ-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
  • Çan / Türkiye

Proje kapsamında; ELİ Müessese Müdürlüğü Ç.L.İ. Çan-B/1.5 Panosu’’nda dekapaj kayacının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, döküm sahasına taşınması, dökülmesi ve tesviye edilmesi, ton kömürün kazısı, yüklenmesi ve nakliyesi ile Ocak sınırları dahilindeki gerekli ulaşım yollarının yapılması ve bakımı işleri gerçekleştirilmiştir.