36.500.000 ton Kömür Üretimi – Eynez/Soma

  • TKİ – General Directorate of Turkish Coal Enterprises
  • Manisa / Türkiye

İşin Kapsamı: 36.500.000 ton kömürün Longwall Top Coal Caving (LTCC) yöntemiyle yeraltı madeninden çıkartılması işleridir.