Bakhrabad – Siddhirganj Gaz İletim Boru Hattı Projesi (Bangladeş)

  • Gas Transmission Company Ltd. (GTCL)
  • Bakhrabad, Siddhirganj / Bangladeş

İşin Kapsamında, Bakhrabad Gaz Sahası ile Siddhirganj Enerji İstasyonu arasında ilgili yerüstü ve yeraltı tesisat ve güzergah boyunca  gaz iletim hattı; HDD metoduyla altı (6) nehir geçişi, bir(1) RMS İstasyonu, boru hattı ve  tesisler için katotik koruma sistemi.