Fernas-4 Güneş Enerji Santrali

  • FERNAS Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
  • Burdur

İşin Kapsamı: Fernas-4 GES projesi Yap-işlet modeli ile yapılacak bir proje olup 20 MW kurulu güce sahip olacaktır. Proje kapsamında mühendislik, malzeme temini, montaj ve devreye alma işleri yapılacaktır.