GEMBOS Derivasyonu ve Yeşildağ Sulaması Projesi

  • DSİ-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  • Konya / Türkiye

Proje ile 2.930 ha arazinin sulanması hedeflenmektedir. Projede mühendislik, malzeme temini, yapım, montaj, test ve devreye alma işleri bulunmaktadır.