IPLOCA

Uluslararası Boru Hattı ve Offshore Birliği

DEK

Dünya Enerji Konseyi

BATSO

Batman Ticaret ve Sanayi Odası

TCCC

Türk-Kanada Ticaret Odası ve Konseyi

TÜSİAD

Türkiye Sanayici İşadamları Derneği

DEİK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

ATO

Ankara Ticaret Odası

INTES

Türkiye İnşaat Sanayicileri ve İşveren Sendikası

TMB

Türkiye Müteahhitler Birliği

YTMK

Yollar Türk Milli Komitesi

YUKARI