ASMÜD

Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği

TÜSİAD

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği

DEK

Dünya Enerji Konseyi – Türk Milli Komitesi

MASİS

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası

TÜRKÇİMENTO

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği

TPB

Türkiye Prefabrik Birliği

INTES

Türkiye İnşaat Sanayicileri ve İşveren Sendikası

TCCC

Türk-Kanada Ticaret ve Endüstri Oda ve Konseyi

TMB

Türkiye Müteahhitler Birliği

IPL

International Pipe Line & Offshore Contractors Association

KÖMÜRDER

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği

TABA

Türk-Amerikan İşadamları Derneği

QBA

Türk-Katar İşadamları Derneği

DEIK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu

ÇEİS

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

TUREB

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği

YUKARI