Mobil Dizel Elektrik Santrali Projesi

Mobil Elektrik Santrali Projesi Yap-İşlet modeli ile ihale edilmiştir. Elektrik Santrali’nin yapımı (finansman temini, mühendislik, malzeme temini, yapım, montaj, test ve devreye alma işleri) FERNAS tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında; 7 adet dizel jeneratör (3 ünite x 15,2 Mwe + 4 ünite x 18,9 Mwe) ve yardımcı ekipmanları, DE-Sox ve De-Nox baca gazı arıtma sistemleri, atık ısı geri kazanım sistemleri, SCADA bağlantılı motor kontrol sistemi, Enerji Santrali binası, yakıt depolama tankları (20.000 ton fuel-oil no:6 için), 4 x 40 MW ve 5 x 2,5 MW trafo sahası, çift bara 154 kV şalt tesisi ve 2 x 800 m uzunluğunda 154 kV enerji nakil hattı ile teçhiz edilmiş .