36.500.000 ton Kömür Üretimi – Eynez/Soma

İşin Kapsamı: 36.500.000 ton kömürün Longwall Top Coal Caving (LTCC) yöntemiyle yeraltı madeninden çıkartılması işleridir.