Hüsamlar Kömür Kazı ve Yükleme İşi

Proje kapsamında; YLİ İşletme Müdürlüğü için üst örtü ve ara kesme dekapaj kazısı, yüklenmesi, döküm sahasına taşınması, dökülmesi ve tesviye edilmesi,  kömürün kazısı ve yüklenmesi ile Ocak sınırları dâhilindeki gerekli ulaşım yollarının yapılması ve bakımı işleri gerçekleştirilmiştir.