Kangal Açık Ocak İşletmesi ve Dekapaj İşi

Proje kapsamında; Sivas-Kangal Açık Ocağı’’nda dekapaj kayacının gevşetilmesi, kazısı, yüklenmesi, taşınması, döküm sahasına dökülmesi ve tesviye edilmesi ile Ocak sınırları içerisindeki ulaşım yollarının ve diğer gerekli yüzey tesislerinin yapılması ve bakımı işleri bulunmaktadır.