Karakurt Rüzgar Enerji Santrali Kapasite Arttırım

Karakurt RES 10.8 MW elektriksel ve elektromekaniksel kurulu güce sahiptir. Santralin sahada bulunan kurulu gücünü 21.25 MW çıkartmak için kapasite arttırım çalışmaları devam etmektedir.