Karakurt Rüzgar Enerji Santrali

Karakurt Rüzgar Enerjisi Santrali projesinin lisansı 2003 yılında alınmış olup 2007 yılından itibaren elektrik enerjisi üretimine başlamıştır. Proje kapsamında; Karakurt RES 10.8 MW elektriksel ve elektromekaniksel kurulu güce sahiptir. Buna ek olarak, firmanın bu sahada bulunan kurulu gücünü 21.225 MW elektriksel ve elektromekaniksel kurulu güce çıkarma yetkisi bulunmaktadır.