Umm Bab Konsolide Gaz Temini Projesi

Proje kapsamında, detay mühendislik, satın alma, inşaat, montaj, test ve devreye alma işleri olup büyük gaz alıcılarına  gaz teminini iyileştirmek amacıyla  komple bir doğal gaz yedekleme sistemi ve ilgili tüm inşaat ve yapısal işlerinin mühendislik, alım, yapım, montaj, ön işletmeye alma ve işletme alma işleri oluşturmaktadır. Ayrıca 36″ çapında yüksek basınçlı boru hattı ile değişik kapasitede doğalgaz basınç düşürme ve ölçüm istasyonları inşaatı yapılmıştır. İstasyonlar, slug tutucular, filtreler, ticari ölçüm üniteleri, basınç düşürme üniteleri, HIPP sistemleri, ESDV sistemleri, vent sistemleri, kesintisiz güç kaynağı sistemleri, PLC-SCADA sistemleri, yangın ve gaz sistemleri, telekomünikasyon ve telemetri sistemleri trafo ve DG setleri  ile teçhiz edilmiştir.