Bakhrabad – Siddhirganj Boru Hattı

İşin Kapsamında, Bakhrabad Gaz Sahası ile Siddhirganj Enerji İstasyonu arasında ilgili yerüstü ve yeraltı tesisat ve güzergah boyunca  gaz iletim hattı; HDD metoduyla altı (6) nehir geçişi, bir(1) RMS İstasyonu, boru hattı ve  tesisler için katotik koruma sistemi.