Aporny Yüzey Tesisleri İnşaatı İşi

Proje kapsamında; donanımları ile birlikte 3 x 2.000 m³ hacminde ham petrol depolama tankları, 2 x 40 m³ ve 1 x 8 m³ yer altı petrol drenaj tankları, 16 m³’lük kondense tankı, 4 x 100 m³ yangın soğutma suyu tankları, 25 m³ köpük tankı ve 5 m³ içme suyu tankının yapımı, 3 adet yangın soğutma suyu pompası, 2 adet köpük pompası, 2 adet içme suyu pompası ve 2 adet 300 m³/saat’lik petrol pompası temin ve montajı, çeşitli çap ve basınç sınıflarında proses, su, faz, drenaj ve gaz hatları yapımı, 5 ton kapasiteli köprülü vinç temin ve montajı, 600 m. uzunluğunda petrol çıkış boru hattı ve 700 m. uzunluğunda besleme gazı boru hattı yapımı, petrol ölçüm ünitesi ve petrol ısıtma ünitesi temin ve montajı, 225 kVA stand-by dizel jeneratör temin ve montajı, 2 x 3 km. havai enerji nakil hattı yapımı, 6 kV/0,4 kV ve 250 kVA transformatör ve şalter sistemleri temin ve montajı, topraklama ve paratoner sistemleri ile diğer elektrik sistemlerinin tesisi, petrol pompa binası, su pompa binası, operatör binası ve laboratuar binası yapımı, betonarme petrol tutma havuzu, atık su havuzları, kanalizasyon sistemi ve dahili yolların yapımı ile çevre çitleri temin ve montajı işleri (mühendislik, malzeme temini, yapım, montaj, test ve devreye alma işleri) gerçekleştirilmiştir.