Dahej Petrokimya Kompleksi Projesi

Temel proje bilgilerine ilişkin proje yönetimi, gözden geçirme ve onaylama işleri. Tasarım süreci, FEED paketinin güncellenmesi, Temel Tasarımı tamamlamak için gerekli tüm bilgilerin bir araya toplanması, mühendislik ve tasarım işlerinin hazırlanması, Detaylı Mühendislik, üçüncü taraflarca denetim yapılması, yasal onayların alınması, tüm donanım ve malzemenin temin ve tedarik edilmesi, tüm donanım ve malzemenin sahaya nakliyesi ve idaresi, saha yerinde malzemelerin depolanması, muhafazası ve korunması, zeminin hazırlanması için gerekli olan tamamlayıcı çalışmanın yerine getirilmesi, inşaat, üretim montaj, tesisat işleri, üçüncü taraflarca denetim yapılması, ön işletme, işletmeye almak, geçerli olan performans testinin yapılması ve Sahibine teslim edilmesi, birim (ler) çalışmaya başladıktan altı ay sonraki süreçte destek hizmetlerin verilmesi, Entegre Yardımcı Birimler & Alan Dışı Paketin çalıştırılması ve bakımı ve devreye sokulduktan sonra destek hizmetlerinin sağlanması için gerekli tüm dokümantasyon ve bilgilerin verilmesi.