Simav Açık Ocağı – 119.000.000 Ton Dekapaj İşi

Proje kapsamında; Simav Açık Ocağı’nda 110.000.000 ton dekapaj kayacının gevşetilmesi, kazısı, yüklenmesi, taşınması, döküm sahasına dökülmesi ve tesviye edilmesi, 3.650.000 ton bor madeninin çıkartılması ve Ocak sınırları içerisindeki ulaşım yollarının ve diğer gerekli yüzey tesislerinin yapılması ve bakımı işleri bulunmaktadır.